za oknem - bieżący analizator polityczny

Teczka Kaczyńskiego czyli sPiSKowa teoria dziejów... i gen samozniszczenia

Ocena użytkowników:  / 7
SłabyŚwietny 

Facet, który w dniu ogłoszenia stanu wojennego spał do południa, a kilka dni później miło i grzecznie gwarzył sobie z esbekami w gmachu MSW, dziś niepodzielnie rządzi Polską i to on decyduje co jest prawdą, a co fałszem, a przecież z jego teczką też działy się bardzo dziwne rzeczy.

Nastały, niestety, takie czasy, że już nikomu nie można wierzyć – w ostatnim ćwierćwieczu upadły w Polsce wszystkie autorytety. Już nie wiadomo, kto mówi prawdę, a kto pomawia, kto był naprawdę agentem, a komu przykleja się taką etykietę, bo też i nie wiadomo, czyje dokumenty są autentyczne, a czyje sfałszowane – przez SB, bądź przez jej następców.

U początków III RP rządził Polską rząd Tadeusza Mazowieckiego, a ministrem spraw wewnętrznych był wówczas Krzysztof Kozłowski, wcześniej publicysta „Tygodnika Powszechnego”. To on wpuścił do archiwum MSW, Adama Michnika, który sobie coś tam grzebał, a więc – teoretycznie – mógł stamtąd coś zabrać, bądź podrzucić, mógł, ale nie musiał. Później grzebał tam Antoni Macierewicz ze swoją ekipą – też nie wiemy, czy coś zabrał, czy może coś dołożył. Rząd Jana Olszewskiego, w którym ministrem spraw wewnętrznych był właśnie Macierewicz, został, bardzo szybko „zwinięty” przez ówczesnego prezydenta Lecha Wałęsę, który niedługo później wypożyczył swoją teczkę – od MSW – do wglądu.

Po jakimś czasie teczka ta wróciła na do archiwum, ale – jak stwierdzono – mocno zdekompletowana, ktoś miał powyrywać niektóre kartki. Ich brak spowodował, że nie sposób było orzec, czy Wałęsa kolaborował z SB, czy nie, w związku z czym, w późniejszym procesie lustracyjnym sąd orzekł, że Wałęsa nie był tajnym współpracownikiem SB. Jeszcze później do archiwów SB miały dostęp kolejne ekipy rządzące. Niektóre miały sporo czasu na to, żeby coś zabrać, bądź dorzucić, porobić itp. I tak, to się ciągnie przez, przeszło 25 lat.

Czytaj też: http://www.tygodnikprzeglad.pl/teczki-kaczynskich/

Od wielu lat Instytut Pamięci Narodowej w zbiorach, którego znajdują się zasoby archiwalne peerelowskich służb specjalnych, jest obsadzony kadrowo przez ludzi PiS, co prawda obecnie szefem IPN jest obecnie osoba z nominacji PO, ale przecież wiadomo, że taki ktoś, nie ma na co dzień dostępu do akt, bo pierwsze nie ma czasu, by ślęczeć w archiwach i studiować kilometry akt, a po drugie, gdyby nawet to czynił nie uszłoby to uwadze zatrudnionych tam pisowców – taki szef nie może, nie widziany przez nikogo i grzebać tam sobie do woli. Tym samym nie może podrzucać tam fałszywek, bądź cokolwiek z tych akt zabierać. Natomiast sprawujący nad nimi pieczę, przebywający tam na co dzień ludzie PiS, mogą to robić bez przeszkód. Nie twierdzę, że tak robili – ale, co, nie mogli? Mogli.

Babka wróży jak zwykle

Niejednokrotnie okazywało się, że SB produkowało fałszywki mające na celu skompromitowanie różnych działaczy opozycyjnego podziemia, okazywało się również, że funkcjonariusze wykorzystywali agenturę do dorabiania sobie, kreując nieistniejących agentów, bądź wpisując na ich listę osoby Bogu duch winne i pobierając na ich konto pieniądze z funduszów operacyjnych.

Lech Wałęsa zaprzecza, jakoby kiedykolwiek, cokolwiek podpisywał. Nie wiadomo, co o tym sądzić, ponieważ kiedyś mówił, że „coś tam” podpisywał, jednakowoż „coś tam”, a „nic” robi wielką różnicę. Mógł nie zwracać uwagi na to co podpisuje, jeśli był mocno przestraszony, wyczerpany przesłuchaniami, może nawet biciem, a mógł zrobić to świadomie, a nawet sam zaproponować. Po prostu: na dwoje babka wróżyła.

Dziwna teczka Jarosława

Swoją teczkę Jarosław Kaczyński ujawnił dopiero w 2006 roku – dla przypomnienia PiS objął władzę w 2005. Zanim dokumenty zostały ujawnione przetrzymywał je dość długo ówczesny minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który -tak dziwnie się składa -znów został szefem tego resortu choć przecież próbował doprowadzić do schizmy w PiS i w rezultacie wystąpił zeń. Zawartość owej teczki liczyła 200 stron dokumentów, z tą różnicą, że nie były one zszyte ze sobą, jak większość esbeckich akt, lecz stanowiła zbiór luźnych dokumentów. Opinii społecznej ujawniono jedynie część, a sam właściciel teczki stwierdził lakonicznie, że- poza częścią autentycznych dokumentów - reszta była sfałszowana i tu podał za przykład lojalkę, którą uznano za fałszywą. Do dziś nie wiadomo dlaczego Ziobro tak długo trzymał u siebie teczkę Kaczyńskiego. Kto tę teczkę przeglądał i weryfikował, kto ustalał autentyczność dokumentów?

Podwójne standardy panów C&G

Sławomir Cenckiewicz i Piotr Gontarczyk, autorzy osławionej książki pt. „Lech Wałęsa a SB. Przyczynek do biografii, a później już sam Cenckiewicz w „Wałęsa człowiek z teczki”, zawsze podkreślali, że Służba Bezpieczeństwa prowadziła swoją dokumentację rzetelnie, że nie ma powodów, by poddawać wątpliwości jej zawartość. To nic, że już na początku lat 90. grafolog poddał w wątpliwość przynajmniej dwóch,podpisanych przez Wałęsę zobowiązań i pokwitowań. Niezrażeni tym faktem, napisali co mieli napisać i wydali. Według nich Wałęsa wypożyczał teczki z MSW i usuwał z nich dokumenty które go kompromitowały, a dodawał takie, które w stawiały go w dobrym świetle. Tak, czy owak w świat poszła informacja, że Wałęsa był komunistycznym szpiclem. Wróćmy jednak do Jarosława Kaczyńskiego. Ciekawe, jak wyglądałaby książka o nim, gdyby zlecono jej napisanie wyżej wspomnianemu tandemowi? Czy też uznaliby, że luźny, nieuporządkowany zestaw papierów jest rzetelnym źródłem informacji, że nie można nic z niej wyjąć albo do niej podłożyć? Jeśli tak, to jakimże to sposobem pojawiła się w teczce fałszywa lojalka Jarosława Kaczyńskiego, którą włączono tam, zdaniem ekspertów, w latach 90. A gdzie taśma z nagraniami rozmów w MSW prowadzonych z funkcjonariuszami bezpieki z Jarosławem Kaczyńskim w pierwszych dniach stanu wojennego?

Zróbmy sobie szpicla

Gdyby przyjąć spiskowy tok pisowskiego rozumowania, wyjaśnienie byłoby bardzo proste. Najpierw rozpuszcza się pogłoski, że Jarosław Kaczyński był szpiclem, później do mediów trafiają przecieki w postaci wybranych dokumentów, które sprawiają, że wśród opinii publicznej pojawiają się wątpliwości. W ślad za nimi idą komentarze publicystów roztrząsających sprawę JK. Przypominają, że Kaczyński w czasach KOR współpracował z Antonim Macierewiczem, w latach 1991-92, Macierewicz był ministrem spraw wewnętrznych i jako minister mógł do woli grzebać w archiwach swojego resortu. Co on tam wygrzebał? Mniej więcej wiadomo – teczki posłów uwikłanych we współpracę z SB. Dziś wiadomo, że nie ujawnił wszystkich, ponieważ później, jeszcze długo pojawiały się teczki kolejnych agentów. Teraz wystarczy wszystko to zgrabnie powiązać i przedstawić w odpowiednim świetle. Czy Macierewicz nie mógł wyjąć teczki Kaczyńskiego z archiwum? Mógł, więc - zgodnie z metodą pisowskich dziennikarzy śledczych- piszemy, że wyjął i tym sposobem, dzięki czemu miał już w swoich łapach Kaczyńskiego. Kaczyński w latach 1989-91 był w tym czasie człowiekiem Wałęsy, a w 1990-91 nawet szefem kancelarii prezydenta Wałęsy, co świadczy o tym, że Wałęsa cenił go i ufał mu. Czas, w którym Kaczyński pełnił tę ważną funkcję zbiega się z czasem, kiedy Macierewicz jest szefem MSW. I nagle dochodzi do konfliktu pomiędzy Kaczyńskim, a Wałęsą. Przyczyny mogły być różne, np. wybujałe ambicje Jarosława, próby sterowania Wałęsą, ale mogło też być tak, że to Macierewicz sterował Kaczyńskim. Mogło być tak, ale musiało, jednak druga wersja bardziej pasuje nam do sPiSkowej teorii – Macierewicz szantażuje Kaczyńskiego teczką.

Ziobro teczkę czyści

W roku 2005 PiS wygrywa wybory i rządzi do 2007 roku, natomiast w 2006 roku wiceministrem obrony zostaje Antoni Macierewicz, i jemu ówczesny premier Jarosław Kaczyński powierza zadanie likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych oraz tworzenie od podstaw służby do spraw kontrwywiadu wojskowego. Pytanie: Czy chciał tego Kaczyński, czy raczej Macierewicz wymógł tę funkcję na Kaczyńskim? Do teorii pasuje nam, że wymógł, więc tak piszemy.

W tym samym roku teczka Jarosława Kaczyńskiego, zanim znajdzie się w jego rękach, trafia na biurko ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Znów rodzi się pytanie: Dlaczego taka, okrężna droga? Dlaczego Jarosław nie dostał jej bezpośrednio od Macierewicza? Tu odpowiedzi może być kilka. Wersja pierwsza: Macierewicz liczył na to, że będzie ministrem już pierwszym rozdaniu, ale Kaczyński go nie ujął, więc ten przypomniał się Kaczyńskiemu, wtajemniczając Ziobrę w sprawę teczki, by mieć go przy okazji po swojej stronie. Przestraszony Kaczyński rychło uczynił go ministrem. Wersja druga: Kaczyński sam dał swoją teczkę Ziobrze, bo mu ufał i wierzył, że ludzie Ziobry odpowiednio ją wyczyszczą i nie puszczą farby. Później Ziobro zdecydował się na samodzielna karierę polityczną, opuszczając szeregi PiS. Wrócił jednak, a prezes, choć człowiek mściwy i niewybaczający, natychmiast odpuścił mu winy i znów uczynił go szefem jednego z najbardziej newralgicznych resortów.

Czytaj też o fałszywych życiorysach Kaczyńskich: http://studioopinii.pl/krzysztof-lozinski-falszywe-zyciorysy/

Można mnożyć kolejne wersje, ale to już pozostawiam fantazji Szanownych Czytelników. Faktem natomiast pozostaje, iż w- rzekomo nieskazitelnie prowadzonej przez SB – dokumentacji, w teczce Kaczyńskiego panował taki bardak i nikt się tym nie przejął, że pojawił się tam dokument, który nie miał szans się pojawić, że zniknęła taśma, będąca załącznikiem.

Gen samozniszczenia

Warto więc sobie zadać kolejne pytanie, czy dzisiaj te teczki są jeszcze cokolwiek warte, skoro w ich zawartość można było, bez przeszkód ingerować. Czy to nie jest tak, że teraz każdy, kto w przeszłości podjął współpracę z peerelowskimi służbami specjalnymi, może powiedzieć o swojej teczce, że ktoś podrzucił kompromitujące materiały?

Żyjemy w czasach, w których już nikomu nie można zaufać, nawet ludziom i instytucjom, którym – niejako z definicji -ufać się powinno. Obawiam się, że w Polsce, tzw. nowej Polsce, w której – od przeszło ćwierćwiecza - toczy się bezpardonowa walka o zaszczyty, w której ludziom sprzedaje się wyłącznie frazesy o „ciepłej wodzie w kranie”, tudzież o „wielkiej, suwerennej, bogatej Polsce”, nie będzie już lepiej pod tym względem, bo jest w nas coś, co można określić mianem „genu samozniszczenia”.

Czy Churchill miał rację?

Oburzamy się, gdy słyszymy negatywne opinie o naszym narodzie, ale – może warto nad nimi się skupić, podejść do nich bez emocji, bez najeżania się, ale i bez samobiczowania. Opinie słuszne, lub nie, wynikają zawsze z jakichś obserwacji, z doświadczeń, ale zawsze należy się im przyjrzeć, przemyśleć.

Winston Churchill, któremu trudno odmówić nie tylko rozległej wiedzy, ale i przenikliwości rzekł kiedyś:

Pozostaje to tajemnicą i tragedią historii że naród [Polacy] gotów do wielkiego heroicznego wysiłku, uzdolniony, waleczny, ujmujący powtarza zastarzałe błędy w każdym prawie przejawie swoich rządów.

Wspaniały w buncie i nieszczęściu, haniebny i bezwstydny w triumfie.

Najdzielniejszy pośród dzielnych, prowadzony przez najpodlejszych wśród podłych.”

Dla wielu z nas, to słowa obraźliwe i wypowiedziane przez „zdrajcę”, bo przecież, to przywódca narodu, który nas „zdradził” w 1939 roku, który sprzedał nas w Jałcie. Ale czy nie jest tak, że kiedy tylko uda nam się wygrzebać spod czyjegoś buta, natychmiast skaczemy sobie do oczu? Że pozwalamy sobą manipulować, dajemy napuszczać się na innych?

Co „prawdziwy Polak-katolik” powinien?

Piszę w pierwszej osobie liczby mnogiej, ponieważ sam należę do ludzi, którzy są wobec siebie bardziej bezkrytyczni niż krytyczni i zdarza mi się skakać do oczu, tym, co mają zdanie odmienne od mojego. A przecież chciałbym żyć tam, gdzie w – relacjach międzyludzkich – te, czy inne przekonania, jeśli nie prowadzą do tragicznych następstw, w tych relacjach nie przeszkadzały, żeby różnice poglądów nie powodowały agresji, jadowitości, których to apogeum Polacy przeżywają właśnie dzisiaj.

Swoistym paradoksem jest również, to, że ludzie, którzy mienią się prawdziwymi katolikami, broniący krzyża i tzw. wartości, wiodą jednocześnie prym w sianiu nienawiści, zamiast po chrześcijańsku współczuć, wybaczać, nie tolerować zła nie tylko po czyjejś stronie, ale -przede wszystkim – po własnej. I – prawdę mówiąc – to oni, jako chrześcijanie, a więc miłujący pokój, powinni być tymi, którzy zakończą wojnę polsko -polską. Ale nie łudźmy się - jeszcze niejedna wojna przed nami, dzięki „prawdziwym Polakom-katolikom”.

Nie bronię Lecha Wałęsy, nie był i nie jest wzorem cnót, ale też go nie oskarżam- czekam na rzetelne dowody. Lecz nawet jeśli okaże się, że współpracował, to dla mnie będzie ważniejszy ten Wałęsa, który później, miał odwagę powiedzieć bezpiece „nie”i dokonać to, czego dokonał i za co świat do dziś go podziwia.{jcomments on}

Janusz Młynarski